Dit is een paragraaf. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

TESTAMENTAIR BEWINDVOERDER

'Uw Executeur' treedt bij uitsluiting op als testamentair bewindvoerder. Een bewindvoerder is nodig, als iemand zijn vermogen niet zelf kan beheren. Een bewind kan worden ingesteld door de rechter, maar ook in een testament. Want stel dat een overledene veel vermogen nalaat aan nog jonge kinderen of een gehandicapt (enig) kind. Het kan dan verstandig zijn dit vermogen te laten beheren door een testamentair bewindvoerder. 

 

Minderjarige kinderen 

 

De ouders voeden hun kinderen op en begeleiden ze naar financiële volwassenheid. Maar wat nu in het geval de beide ouders overlijden of één van hen de kinderen als enig erfgenaam benoemt na bijvoorbeeld een echtscheiding? Wie begeleidt de kinderen dan in hun groei naar financiële volwassenheid of zelfstandigheid. 

 

Begeleiding vraagt persoonlijke betrokkenheid bij de kinderen die worden ondersteund. Groei naar financiële volwassenheid houdt in dat het kind de waarde van geld/vermogen gaat inzien. 

 

Om dit te bereiken gaan we met de kinderen in gesprek. Voor ons als testamentair bewindvoerder vraagt het naast het eerder genoemde inlevingsvermogen ook gevoel bij de (o)mogelijkheden van het kind op dat moment. Wat is al wel zelfstandig mogelijk en wat (nog) niet? Binnen dit kader wordt gezocht naar het ter beschikking stellen van financiële middelen/vermogen dat nodig is voor de persoonlijke uitgaven (verzorging, sport, studie, etc) en de wens om andere uitgaven te doen. Hierover worden afspraken gemaakt. Soms maken wij afspraken waarbij wij tevens benieuwd zijn of betrokkene al de verantwoordelijkheid kan dragen. Er wordt dan een (absoluut en relatief gering) bedrag ter beschikking gesteld waarvan wij op voorhand ook niet de zekerheid hebben, wel het reële vermoeden, dat het op de juiste wijze wordt besteed. Het uiteindelijke doel is om betrokkene te begeleiden naar gehele zelfstandige beschikkingsmacht over zijn/haar financiën en vermogen. 

 

Een testamentair bewind eindigt veelal op het moment dat het kind een bepaalde leeftijd bereikt en zelfstandig beschikkingsbevoegd is geworden over diens vermogen. Regelmatig komt het dan voor dat ons wordt gevraagd om de begeleiding niet te beëindigen en als adviseur betrokken te blijven. 

Gehandicapt (enig) kind 

 

Een belangrijke zorg kunnen wij wegnemen bij ouders met een gehandicapt kind. zeker in de situatie waarin dat het enige kind is. Want wie neemt de verantwoording op zich voor een verantwoord beheer en besteding van de erfenis die het kind verkrijgt? 

 

In de situaties waarin wij optreden als testamentair bewindvoerder voor gehandicapte kinderen maken we goede afspraken met de personen of instanties die de persoonlijke zorg voor het kind op zich nemen. Welke financiële middelen zijn er nodig voor de persoonlijke verzorging? 

Uw Executeur 

 

Kiest u voor 'Uw Executeur'? Dan bent u verzekerd van een betrokken en professionele manier van werken. Wij verdiepen ons in de persoon wiens vermogen onder bewind is gesteld en tegelijkertijd beheren wij het vermogen onafhankelijk en deskundig.