BLOG

Uw executeur

  • Thomas Janus

Ruzie om erfenis

Steeds vaker worden wij ingeschakeld wanneer er sprake is van ruzie tussen erfgenamen. Vorige week nog belde een erfgenaam mij met de vraag of ik haar wilde bijstaan in de afwikkeling van een erfenis. Haar moeder was als laatste van haar ouders overleden. Ze was samen met twee broers en drie zussen erfgenaam. Eén van de zussen was tot executeur benoemd en dat gaf volgens haar “het recht om alles te doen”. Mijn telefoongenoot gaf aan dat ze niets van haar zus hoorde. En wanneer ze iets vroeg, was het antwoord “dat alles volgens het boekje verliep en ze zich nergens zorgen over hoefde te maken”. Nou dat deed ze wel. Er waren inmiddels woorden gevallen, oude zaken werden opgerakeld en er was sprake van twee kampen. We hebben een eerste afspraak gemaakt, volgende week op kantoor.


Ter voorbereiding op het gesprek heb ik enkele zaken opgevraagd en ook per e-mail ontvangen. Zo ook het testament van haar moeder en documenten over de afwikkeling van de nalatenschap van haar vader. Het testament van haar moeder geeft mij informatie over de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de executeur/haar zus. Ik kan dan in het komend gesprek vaststellen of de zus inderdaad werkt volgens “het boekje”. Is dit niet het geval, kan ik samen met mijn cliënt bekijken hoe we dit bespreekbaar maken of indien het steviger moet: hoe we dit aanpakken.


De documenten over de afwikkeling van haar vader geven mij inzicht in de verdeling van zijn nalatenschap. Had hij een langstlevende testament dan hebben de kinderen, waaronder mijn cliënt, nog een vordering (= tegoed) op hun recent overleden moeder. De vordering is nu opeisbaar. Belangrijk is dan te weten over welk bedrag we het hebben.


Komende woensdag spreken we elkaar.

117 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Erfgenaam schakelt advocaat in

Een erfgenaam/executeur nam contact met mij op. Ze klonk bijzonder nerveus aan de telefoon. Haar moeder was als laatste van haar beide ouders overleden. Op verzoek van haar moeder had zij zich bereid

UW EXECUTEUR

Testamentair bewind (I) Vanmiddag heb ik een gesprek afgerond met twee inmiddels meerderjarige kinderen. Ik ben al vijf jaar hun testamentair bewindvoerder. De moeder van de beide kinderen was geschei

Boedelnotaris niet nodig

Met de woorden “een boedelnotaris is niet verplicht om de nalatenschap af te wikkelen”, vatte ik het telefoongesprek met een erfgenaam nog kort en bondig eens samen. De executeur is de sleutelfiguur g