BLOG

Uw executeur

  • Thomas Janus

Executeur gezocht

Ik heb zojuist het gesprek afgerond met een echtpaar. “We zijn al op leeftijd, hebben een mooi vermogen opgebouwd en vinden dat we nu echt iets moeten regelen”, waren de beginwoorden van ons gesprek. “Vertelt u maar”, nodigde ik hen uit om hun verhaal te vertellen.


Het echtpaar heeft vier kinderen en acht kleinkinderen. Inmiddels zijn ze allemaal volwassen, getrouwd of samenwonend en ouder van één of meer kleinkinderen. De relatie met kinderen en kleinkinderen is warm. Ze wonen niet allemaal meer in de buurt, maar komen regelmatig en graag naar het ouderlijk huis. Deze fijne familieband wil het echtpaar behouden, ook als zij er niet meer zijn. En dit houdt hen bezig.


De financiële positie van hun kinderen is niet gelijk. Het ene kind is wat dominanter dan het andere kind, terwijl geld voor de één niet belangrijk is, hecht de ander er bijzonder veel aan. “Onze kinderen zijn verschillend” zei de man. “En hun partners nog meer”, voegde mevrouw eraan toe.


“We moeten er niet aan denken dat de familieband verslechtert door de verdeling van de erfenis”. Ik bood het echtpaar een oplossing. De benoeming van een onafhankelijk en professioneel executeur. Iemand die gevoel heeft voor onderlinge (familie)verhoudingen, persoonlijke belangen ziet en met respect voor de erfgenamen de nalatenschap verdeelt, zichzelf niet op de voorgrond plaatst maar duidelijk is en daar waar nodig knopen doorhakt.


We sluiten het gesprek af met het maken van een vervolgafspraak. We staan daarin stil bij de specifieke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die de executeur krijgt toebedeeld. In de tussentijd denken zij na over de persoon die zij zouden willen benoemen tot executeur.

27 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Ruzie om erfenis

Steeds vaker worden wij ingeschakeld wanneer er sprake is van ruzie tussen erfgenamen. Vorige week nog belde een erfgenaam mij met de vraag of ik haar wilde bijstaan in de afwikkeling van een erfenis.

Erfgenaam schakelt advocaat in

Een erfgenaam/executeur nam contact met mij op. Ze klonk bijzonder nerveus aan de telefoon. Haar moeder was als laatste van haar beide ouders overleden. Op verzoek van haar moeder had zij zich bereid

UW EXECUTEUR

Testamentair bewind (I) Vanmiddag heb ik een gesprek afgerond met twee inmiddels meerderjarige kinderen. Ik ben al vijf jaar hun testamentair bewindvoerder. De moeder van de beide kinderen was geschei