BLOG

Uw executeur

  • Thomas Janus

Boedelnotaris niet nodig

Met de woorden “een boedelnotaris is niet verplicht om de nalatenschap af te wikkelen”, vatte ik het telefoongesprek met een erfgenaam nog kort en bondig eens samen.


De executeur is de sleutelfiguur geworden met betrekking tot de nalatenschap. Dat blijkt niet alleen uit de wettelijke regeling, maar ook uit de rechtspraak die de centrale positie van de executeur nog verder heeft uitgewerkt. Deze positie heeft de executeur niet alleen ten opzichte van erfgenamen, legitimarissen en derden in het rechtsverkeer, maar ook in zijn relatie met de boedelnotaris. In de praktijk blijkt echter dat bij erfgenamen en legitimarissen en zelfs bij executeurs de misvatting bestaat dat de boedelnotaris als een soort onafhankelijke magistraat de doorslaggevende stem heeft. Niets is minder waar.


De wet geeft geen definitie van het begrip ‘boedelnotaris’. De boedelnotaris moet de belangen van de erfgenamen, legitimarissen en legatarissen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behartigen en daarbij zoveel mogelijk in harmonie met de executeur samenwerken, maar het is de executeur die de erfrechtelijke marsroute aangeeft.


Niet de boedelnotaris maar de executeur is de baas!

0 keer bekeken

Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Bezoekadres

Beukenlaan 137

5616 VD Eindhoven

Nederland

T: +31 40 760 1660

E: t.janus@uwexecuteur.nl

Algemene Voorwaarden  |  Privacyverklaring  |  Copyright 2020