Wanneer u ons inschakelt voor de afwikkeling van een nalatenschap of een testamentair bewind kiest u voor deskundige, daadkrachtige en betrokken adviseurs.

Deskundig vanwege de hoogstaande juridische en fiscaal/financiële kennis van het erfrecht en de van belang zijnde belastingen.

Daadkrachtig vanuit een praktische instelling waardoor de zaken voortvarend worden opgepakt en afgehandeld.

Betrokken door de oprechte belangstelling voor de mens die geconfronteerd wordt met een ingrijpende, emotionele gebeurtenis en onbekend is met wat er op hem of haar afkomt.

THOMAS JANUS

Thomas Janus is de oprichter van 'Uw Executeur'. Hij studeerde Notarieel recht en Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en Postdoctoraal Belastingkunde aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is Thomas gecertificeerd SCE-executeur. In 2007 startte Thomas zijn eigen kantoor.

 

In de afwikkeling van nalatenschappen ondersteunt Thomas erfgenamen vanuit diverse rollen afhankelijk van de voorliggende wensen en vragen. Wanneer erfgenamen in goed onderling overleg een nalatenschap afwikkelen, treedt Thomas vaak op als adviseur of gevolmachtigde. Verloopt de afwikkeling minder harmonieus en zijn de erfgenamen op zoek zijn naar een onafhankelijk en deskundig persoon die knopen kan doorhakken dan past een benoeming tot vereffenaar door de rechter. Indien problemen worden voorzien bij de afwikkeling van de nalatenschap ligt een benoeming tot executeur / afwikkelingsbewindvoerder in het testament voor de hand.

 

Als testamentair bewindvoerder neemt Thomas het beheer van vermogen op zich zolang een erfgenaam daarvoor (nog) niet zelf kan zorgen. Bij kinderen betekent dit een begeleiding naar financiële volwassenheid van het kind wanneer de ouder door overlijden dit niet langer zelf op zich kan nemen. Bij geestelijk gehandicapte personen betreft het een levenslang zorgdragen dat de erfenis toekomt aan verzorging en daartoe op een professionele wijze wordt beheerd.

thomas.jpg