Dit is een paragraaf. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

GEVOLMACHTIGDE (levenstestament)

Wanneer u, tijdelijk of langdurig, niet in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen over uw vermogen of uw persoonlijk welzijn komt de vraag op wie dat namens u kan doen. In Nederland bestaat voor dit vraagstuk al langer een sluitende maar tegelijkertijd bewerkelijke oplossing. De rechter kan een bewindvoerder, mentor of een curator benoemen. 

 

Inmiddels is er een praktische oplossing voor het vraagstuk gevonden waarbij de tussenkomst van een rechter niet is vereist; het levenstestament. In een levenstestament legt u vast wie namens u welke rechtshandelingen mag verrichten. Wie, met andere woorden, optreedt als uw gevolmachtigde. 

 

Regelmatig wordt 'Uw Executeur' in levenstestamenten tot (opvolgend) bewindvoerder benoemd. Eén van onze belangrijkste taken is dan het financiële beheer gecombineerd met de administratie van het vermogen. 

Om een eerste inzicht te geven in deze werkzaamheden: 

  • beheer van de bankrekeningen 

  • betalen na grondige controle van de binnengekomen rekeningen 

  • zorgen dat de te ontvangen bedragen daadwerkelijk binnenkomen 

  • optreden als contactpersoon voor allerlei instanties (gemeenten, belastingdienst, zorginstelling, verzekeraar) 

  • vastleggen financiële mutaties 

  • jaarlijks afleggen Rekening & Verantwoording aan betrokkene of aangewezen persoon. 

 

 

Uw Executeur

 

Kiest u voor 'Uw Executeur'? Dan bent u verzekerd van een betrokken en professionele manier van werken. Wij verdiepen ons in de persoon wiens vermogen onder bewind is gesteld en tegelijkertijd beheren wij het vermogen onafhankelijk en deskundig.