Dit is een paragraaf. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

EXECUTEUR

Wanneer een dierbare overlijdt, betekent dit altijd het begin van een emotioneel moeilijke periode. Als zaken dan niet goed geregeld zijn, levert dat onnodige spanningen op. Hoe vaak komt het niet voor dat erfgenamen geen overeenstemming kunnen bereiken over de verdeling van de boedel? Niet zelden ontstaan zelfs flinke ruzies. Hoe minder de overledene heeft geregeld, hoe meer potentiële geschilpunten er zijn. Het aanwijzen van een executeur kan dan veel onenigheid en onduidelijkheid voorkomen. 

 

Gevolmachtigde 

 

De executeur wordt benoemd in een testament. Had de overledene geen testament laten opmaken of geen executeur benoemd in zijn testament, biedt een boedelvolmacht uitkomst. Wij treden dan op als gevolmachtigde van de erfgenamen en nemen de afwikkeling van de nalatenschap dan uit handen. 

Taken en werkzaamheden 

 

Als executeur bent u allereerst verantwoordelijk voor het beheer van de nalatenschap. U zorgt dat de schulden van de nalatenschap worden betaald, informeert en begeleidt de erfgenamen en regelt praktische zaken. In het testament staat precies vermeld wat uw bevoegdheden en verplichtingen zijn. Voor de overledene bent u de garantie op een efficiënt verlopende en eerlijke verdeling. 

 

Als executeur wordt er veel van u verwacht. Dit zijn achtereenvolgens uw werkzaamheden: 1. Een eerste gesprek met de erfgenamen 2. Praktische zaken regelen 3. De nalatenschap in kaart brengen 4. Advies aan de erfgenamen over een optimale verdeling 5. Rekening houden met een bedrijf 6. Rekening houden met internationale aspecten 7. Fiscale aangifte verzorgen 8. Een rekening en verantwoording maken 9. De feitelijke verdeling 

Janus Executele en Bewindvoering 

Kiest u voor 'Uw Executeur'? Dan bent u verzekerd van een voortvarende, discrete en deskundige afwikkeling van de nalatenschap. Wij nemen de erfgenamen al hun zorgen uit handen.