Diensten

Executeur

Wanneer een dierbare overlijdt, betekent dit altijd het begin van een emotioneel moeilijke periode. Als zaken dan niet goed geregeld zijn, levert dat onnodige spanningen op.

Testamentair bewindvoerder

'Uw Executeur' treedt bij uitsluiting op als testamentair bewindvoerder. Een bewindvoerder is nodig, als iemand zijn vermogen niet zelf kan beheren. 

Gevolmachtigde

Wanneer u, tijdelijk of langdurig, niet in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen over uw vermogen of uw persoonlijk welzijn komt de vraag op wie dat namens u kan doen. 

Vereffenaar

Een nalatenschap wordt afgewikkeld door de gezamenlijke erfgenamen of een in het testament benoemde executeur.

Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Bezoekadres

Beukenlaan 137

5616 VD Eindhoven

Nederland

T: +31 40 760 1660

E: t.janus@uwexecuteur.nl

Algemene Voorwaarden  |  Privacyverklaring  |  Copyright 2020